• ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮشﻓﻨﺎوريﻫﺎيﺟﺪﯾﺪ  و استفاده از علم نوین درﺻﻨﻌﺖﻓﯿﻠﻢﺑﺮداري ، ﺷﺮﮐﺖ  جایروتک  ﺑﺎﻫﺪف اراﺋﻪﺗﺠﻬﯿﺰاتﻧﻮﯾﻦﻓﯿﻠﻢﺑﺮداري وﺑﮑﺎرﮔﯿﺮيﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي روز ﺷﺮوع ﺑﮑﺎرﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
  • استفاده از تجهیزات معمولی ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداري باعث  تکان و لرزش های زیادی در پلان های متحرک و تعقیب و گریز می شود. جایروتک افتخار دارد محصول جدید خود “جایرو استبیلایزر” را برای حذف این لرزش ها به منظور ضبط تصویر بهتر معرفی نماید.جایرو استبیلایزر را می توان در داﺧﻞ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ، ﻗﺎﯾﻖ ، ﺧﻮدرو باکلیه دوربین های موجود بکاربرد . ﺑﺮاي اطلاعات بیشتر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ما ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————–

facebook-like-logoinstagram aparatlogo_fa_light_1300_400 Vimeo_logo


جایروتک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

POSTER-03ایران‌جایروتک مفتخر است میزبان شما در سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات فیلم برداری باشد٬ رونمایی از اولین جایرواستبلایزر مخصوص فیلم‌برداری های هلیکوپتر ٬ قایق ٬ خودرو و...     مکان : مصلی تهران    زمان : ۵ تا ۸ خرداد  

برای اجاره جایرو-استبیلایزر می‌توانید با شماره تلفن‌های ۶۶۹۸۸۳۰۵-۰۲۱ و ۶۱۱۷۵۵۴-۰۹۳۶ تماس حاصل فرمایید.LOGO-asli